UFO-melden


Was u ooit getuige van een merkwaardig verschijnsel dat zich in de lucht of nabij de grond manifesteerde en waarvoor u niet zo meteen een verklaring kon bedenken? Voortaan kan u met een dergelijke ervaring terecht bij het Belgisch UFO-meldpunt.

Wij trachten dan te achterhalen of nog andere mensen hetzelfde hebben gezien en zoeken voor u uit wat dit verschijnsel kan geweest zijn

Om snel en correct te kunnen werken is het noodzakelijk dat u ons zo volledig mogelijk informeert omtrent de omstandigheden van uw waarneming (Hoe trok het verschijnsel uw aandacht? Welke details vielen u op? Hoe eindigde de waarneming? Enz...). Verder zijn ook de datum, het tijdstip, de plaats en de richting waarin het verschijnsel zich bevond van belang. Een schets van het verschijnsel kan ook helpen.